środa, 29 grudnia 2010

Koncepcja rewitalizacji blokowiska

  Remonty i utrzymanie bloków jest kosztowne. Moja koncepcja zakłada przekształcenie części terenu na pasaż handlowy pokryty użytkowym zielonym dachem. Wynajem dużej powierzchni zwiększy zyski spółdzielni i pozwoli na utrzymanie budynków w dobrym stanie. 

  Skorzystają także na tym przedsiębiorczy mieszkańcy, którzy będą mieli możliwość wynajęcia od spółdzielni lokalu na preferencyjnych warunkach. W planach jest powierzchnia przeznaczona dla jednego średniej wielkości sklepu (np. Lewiatan). Mieszkańcy będą mogli iść na zakupy nie wychodząc na zewnątrz. Po zamknięciu sklepów dostęp do pasażu będą mieli wyłącznie mieszkańcy. Pasaż będzie monitorowany. 
  
  Bramy będą znajdowały się na 2 poziomach. Bramy na poziomie gruntu zostaną zburzone i zastąpione łącznikiem z pasażem. Brak stopni i stromego podjazdu będzie udogodnieniem dla osób na wózkach inwalidzkich. Nowe bramy powstaną na wysokości półpiętra i będą prowadzić na zielony dach. Zostaną wyposażone w zewnętrzne skrzynki pocztowe i pojemniki na ulotki reklamowe. 

   Duży wielopoziomowy parking rozwiąże problem braku miejsc parkingowych. Wolne miejsca mogą zostać wynajęte osobą spoza spółdzielni i przynosić dodatkowy zysk. Dostęp do parkingu będą miały wyłącznie osoby posiadające kartę chipową. Bezpieczeństwo dodatkowo poprawi monitoring. 
  Po jednej stronie parkingu zostaną założone wertykalne ogrody lub zostaną posadzone ozdobne pnącza. Ma to na celu poprawienie widoku z okien mieszkań znajdujących się w sąsiedztwie budynku.


  Ponad to w pasażu znajdzie się miejsce na świetlice, przedszkole, bibliotekę itp. W zależności od potrzeb mieszkańców. Ma to sprzyjać nawiązywaniu więzi społecznych i pożytkowaniu wolnego czasu.


  Ścieżka rowerowa ma zachęcić mieszkańców do korzystania z roweru. 

  Droga pożarowa została przeniesiona na tył budynku i zamknięta dla ruchu samochodów. Na co dzień ma służyć mieszkańcom jako chodnik.
 
 W niezabudowanej części znajdzie się miejsce na plac zabaw, boisko, skwery itp. Ma być to miejsce do wypoczynku i rekreacji mieszkańców. 

1 komentarz: